Justin Jesso - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreamsGlobalUSDESENLNOGBAUPHCAFRMXIDESITSGDKFIMYIEPLBRCHBENZTWATPTJPHKCZCLARHUCOTRSKGRCRECPELVGTLTPAEEUYBOSVISPYMTHNDOLUBGNICY
20171110StargazingKygo183,031,687155110892382416253396145760922241014211406113991127339413714588412181210194153116987199971755410857911913158610
20171208Stargazing - Orchestral VersionKygo, Bergen Philharmonic Orchestra18,256----------119--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20171208Stargazing - Kaskade RemixKygo, Kaskade3,529------------------------------------------------------------163----119------------------------------------------------